HOE SPREEK JE CURRICULUM VITAE UIT

Het oude Spokaans had geen sekseneutrale woorden voor personen. Er zijn wel meer mensen die een land bedenken, en dan soms ook een rudimentair taaltje scheppen voor dat land. De zangeres Mania Kats heeft Spokaanse liederen op haar repertoire staan en vermeldt zelfs op haar curriculum vitae dat ze zich bezighoudt met traditionele Spokaanse muziek. Hij had het opgezet als een leerboek, met lesjes, vertaaloefeningen en opdrachten over de grammatica. Spocanair mag van en naar Schiphol vliegen en een keer per jaar mag een delegatie van de Spokaanse overheid het Nederlandse vliegveld controleren op veiligheid en bestendigheid tegen terroristische aanslagen.

Het Spokaans doet het op een heel andere manier. Nu al heeft Tweehuysen een grote hoeveelheid gedetailleerde wegenkaarten van de eilandengroep en bovendien een elektronische kaartenbak vol feiten en weetjes over de literatuur, de economie, het culturele leven en de spoorwegen. Kan een minister wel een luchtvaartverdrag tekenen met een land waarvan ze het bestaan niet erkent? Het oude Spokaans had geen sekseneutrale woorden voor personen. Te flauw voor woorden, vond ik dat.

Als hij in zijn woordenboek een roman citeert om het gebruik van een woord te illustreren, beschrijft hij in zijn overzicht van de literatuur wie de auteur was van de roman en op welke pagina het desbetreffende citaat voorkomt. Het is de bedoeling dat er daarnaast een populair-wetenschappelijk boek komt over de taal.

Toch zijn Tweehuysens problemen ook wel te begrijpen. Het oude Spokaans had geen sekseneutrale woorden voor personen. De verklaring voor de vreemde klemtoon op de werkwoorden vltae geopperd door een collega na een lezing van Tweehuysen. Het Spokaans doet het op een heel andere manier. ivtae

  ESSAY ON GANARAJYOTSAVA IN KANNADA LANGUAGE

In de tegenwoordige tijd staat het werkwoord onmiddellijk voor hor lijdend voorwerp:. Die l aan het eind van het werkwoord is in de loop van de tijd afgesleten, net als de n aan het eind van werkwoorden als lopen in het Nederlands. Het werk aan zijn proefschrift ging voor.

hoe spreek je curriculum vitae uit

Tweehuysen is altijd trouw gebleven aan de eerste opzet. Dat geldt ook voor Tweehuysens elektronische Spokaans-Nederlandse en Nederlands-Spokaanse vertaalwoordenboek: Begin jaren tachtig was er een kleine golf van belangstelling.

Hij gaat daarbij heel nauwkeurig te werk en probeert inconsequenties te vermijden. Die klemtoonverschuiving kunnen we alleen begrijpen als we weten dat werkwoorden in het Oudspokaans nog wel op een medeklinker eindigden.

Maar hoewel de medeklinker ult, bleef de klemtoon staan.

Wat en hoe in het Spokaans

Zijn er ooit mensen zo ver gegaan met het maken van een fantasietaal? Het Spokaans kent niet alleen veel regels, maar ook veel uitzonderingen op regels. Hij heeft het systeem alleen steeds verder uitgewerkt. Ik gebruik die taal, ik denk erin, ik droom erin. Hij heeft er werk van gemaakt.

In het Spokaans bestaan constructies die in geen enkele andere taal voorkomen.

Account Suspended

Ik zou weleens iemand willen horen die Spokaans spreekt zonder mijn zware Nederlandse accent. Die problemen zijn opmerkelijk: Dat niemand anders de taal in de tussenliggende periode geleerd heeft, belet hem niet nog steeds dagelijks met grote precisie en ijzeren consequentie te werken aan zijn jeugddroom.

Hoewel er een grote katholieke minderheid is, hangen de meeste inwoners nog de traditionele Ergynne-godsdienst aan. Hoewel de aandacht van de Nederlandse radio en televisie voor dit unieke eenmansproject sindsdien nooit helemaal verdwenen is, heeft Tweehuysen zelf sinds die tijd niet meer in het Nederlands over land en taal gepubliceerd.

  MFADT THESIS 2016

Ik vertelde onder andere dat de luchtvaartmaatschappij Spocanair enkele malen per week op Schiphol wpreek. Petriy ef mimpit trempe?

Wat en hoe in het Spokaans

Zelfs het eerste schriftje dat Tweehuysen als twaaljarige jongen volschreef over het Spokaans, heeft hij nog. Die man bleek een topambtenaar te zijn bij de Rijksluchtvaartdienst. Een paar maanden later had hij de zaak rond, en kon het contract door de betrokken ministers ondertekend worden.

hoe spreek je curriculum vitae uit

De woorden die hij in het schriftje noteerde, maken nog steeds deel uit van de taal. Binnenkort moet hier echter verandering in komen: Hij had het opgezet als een leerboek, met lesjes, vertaaloefeningen en opdrachten over de grammatica.

Trempe Petriy ef mimpit? In ieder geval heeft Rolandt Tweehuysen het dan voor het nageslacht vastgelegd. Het komt niet vaak voor dat apreek taalkundigen serieus over het Spokaans nadenken.